Česká společnost pro výzkum a zpracování plechu

Sdružujeme akademiky i zástupce odborné praxe

Pomáháme ve vývoji

Kdo jsme?

Česká společnost pro výzkum zpracování plechu sdružuje výrobce a zpracovatele plechu, výzkumné organizace, vysokoškolská pracoviště, obchodní a servisní firmy. Vznikla koncem roku 1995 z iniciativy skupiny odborníků z výzkumu, výrobních firem a vysokých škol s podporou Evropské výzkumné společnosti pro zpracování plechu.


Novinky

Naši členové

Logo300x300_TU- Kosice
Logo300x300_TU - Liberec
Logo300x300_Skoda
Logo300x300_ATG
Logo300x300_ACO
Logo300x300_Laser tech
Logo300x300_GORE
Logo300x300_ESI
Logo300x300_Dieffenbacher
Logo300x300_CVUT
Logo300x300_Comtes

Previous
Next

Více o členech ČSVZP

Vedení

Dr. Ing. Karel Luňáček

Předseda představenstva

MECAS ESI, s.r.o.

Ing. Jan Hoffman

Člen představenstva

ŠKODA Auto, a.s.

Prof. Ing. Jan Suchánek

Člen představenstva

ČVUT Praha

Ing. František Tatíček

Člen představenstva

ČVUT Praha

Doc. Ing. Pavel Solfronk

Člen představenstva

TU Liberec

Ing. Ctibor Štádler

Člen představenstva

ŽČU Plzeň