Česká společnost pro výzkum a zpracování plechu
Sdružujeme akademiky i zástupce odborné praxe
Pomáháme ve vývoji

Kdo jsme?

Česká společnost pro výzkum zpracování plechu sdružuje výrobce a zpracovatele plechu, výzkumné organizace, vysokoškolská pracoviště, obchodní a servisní firmy. Vznikla koncem roku 1995 z iniciativy skupiny odborníků z výzkumu, výrobních firem a vysokých škol s podporou Evropské výzkumné společnosti pro zpracování plechu.

Naši členové

Vedení

Dr. Ing. Karel Luňáček

Předseda představenstva

MECAS ESI, s.r.o.

Ing. Jan Hoffman

Člen představenstva

ŠKODA Auto, a.s.

Prof. Ing. Jan Suchánek

Člen představenstva

ČVUT Praha

Ing. František Tatíček

Člen představenstva

ČVUT Praha

Doc. Ing. Pavel Solfronk

Člen představenstva

TU Liberec

Ing. Ctibor Štádler

Člen představenstva

ŽČU Plzeň