Náš cíl

Při svém vzniku si Česká společnost pro výzkum a zpracování plechu stanovila 7 hlavních cílů:

  1.  Napomáhat zlepšování kvalifikace inženýrů a techniků.
  2. Organizovat společně výzkumné projekty na národní úrovni.
  3. Zlepšit inovační schopnosti českých podniků.
  4. Spolupracovat na přípravě a realizaci mezinárodních výzkumných projektů.
  5. Podílet se aktivně na zlepšení komunikace mezi výrobci a zpracovateli plechu.
  6. Získávat a rozšiřovat informace mezi podniky, výzkumnými pracovišti a vysokými školami.
  7. Zpracování podklady pro kvalifikované rozhodování orgánů státní správy v oblasti v oblasti společenských zájmů výrobců a zpracovatelů plechu.