Blog

Časový program konference: Zpracování plechu

Časový program konference: Zpracování plechu

Již 10. září 2020 proběhne konference „Zpracování plechu“, která se bude konat ve spolupráci ČSVZP a Technické university Liberec. Seminář je určen vedoucím pracovníkům, konstruktérům a technologům firem v hromadné výrobě dílů z plechu a nářadí na plošné tváření, zejména v automobilovém průmyslu. Účastníci budou seznámeni s poznatky o současných trendech ve vývoji vysocepevných plechů a jejich zpracování, ve vývoji technologií pro tváření a spojování plechů a o simulaci tvářecích procesů. Prezentovány budou poznatky pracovníků výzkumných a akademických pracovišť i předních českých firem v oblasti zpracování plechu.

Místo konání:

konferenční místnost Informačního centra TU v Liberci (Studentská 1402/2, 461 17 Liberec). Případně on-line – konference bude streamovaná registrovaným účastníkům. Odkaz na stream obdrží účastníci emailem.

Časový program semináře:

9:45 – 10:00      Registrace účastníků

10:00               Zahájení semináře Doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.

10:10 – 12:00    Odborný program

 Příspěvek č.1

Method for the Co-Simulation of Machine and Process on the Example of Sheet Metal Forming

Dipl.-Ing. Tobias Schulze, TU Dressden

Příspěvek č.2

Digitalizace výroby lisoven ve Škoda Auto a.s

Ing. Tomáš Pilvousek, Ph.D., IWE, ŠKODA AUTO.a.s.

Příspěvek č.3

Výroba karoserií, strukturálních a podvozkových dílů automobilů – od lisování, přes spojování (svařování, nýtování a lepení) až po lakovaní – popis jednotlivých procesů a jejich případných problémů, popis řešení pomocí numerických simulací.

Ing. Marek Slováček, Ph.D./ ESI Group

 

12:00-13:00     Přestávka

13:00 – 15:00    Odborný program

 

Příspěvek č.4

Surface Quality Assessment with a Virtual Light Room – a Virtual Audit

Mark Vrolijk, M.Sc./ ESI Group

Příspěvek č.5

Lepení jako progresivní způsob spojování karoserií

Ing. Pavel Doubek, Ph.D/ TU Liberece

Příspěvek č.6

Aplikace metody DRECE (Dual Rolls Equal Channel Extrusion) při zušlechťování nízkouhlíkových ocelí.

Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D., VŠB TUO a STEELTEC CZ, s.r.o.

15:00   Závěrečná diskuze a zakončení semináře

 

Organizační pokyny:

  1. Vložné:

a) pracovníci členské firmy ČSVZP – bez vložného (Platí pro pracovníky firem a vysokoškolských pracovišť – ŠKODA AUTO, a.s.; ACO Industries, k.s.; ATG, s.r.o.; DIEFFENBACHER-CZ  hydraulické lisy, s.r.o.; GORE, s.r.o.; LASER-TECH, spol. s r.o.; MECAS ESI spol. s r.o.; ČVUT – Fakulta strojní; TU Košice, Strojnícka fakulta, Katedra strojárskej metalurgie a technológie, Košice; TU v Liberci, Fakulta strojní; VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní; VUT, Fakulta strojní, Brno)

b) pracovník firmy, která není členem ČSVZP – 3000,-Kč, při úhradě před 20.8.2020 snížené vložné 2000,-Kč.

c) přednášející – bez vložného

d) zástupci odborného tisku jsou vítáni.

Vložné zahrnuje: účast na konferenci, sborník přednášek, občerstvení a oběd.

Vložné lze uhradit příkazem na běžný účet ČSVZP č.1935852369/0800 u ČS, a.s., pobočka Praha 1 nebo v hotovosti při prezentaci.

! ČSVZP není plátcem DPH!

  1. Ubytování si účastníci zajišťují individuálně

Přihlášku k účasti zašlete emailem na adresu pavel.solfronk@tul.cz

Pozor!  Přihlášku zasílají i pracovníci členských firem.

__________________________________________________________________________________

Přihláška na konferenci  „Plošné tváření a spojování plechu v automobilovém průmyslu“

Firma:

Adresa:

PSČ:                                          Telefon:                                       E-mail:

Pracovník (jméno, příjmení, titul):

Podpis……………………………………….

Potvrzení účtárny o zaplacení vložného

 

Pozvánku můžete stáhnout v PDF verzi ZDE.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Related Posts